فرم کسب و کار آماده

slide 3 of 5

فرم کسب و کار آماده

فرم مورد نیاز برای تمامی کسب و کارهای امروزی جهت لازم برای دریافت وام و داشت سابقه فعالیت شغلی
جزئیات فایل:
  • گروه: عمومی
  • زیر گروه: سایر موارد عمومی
  • نوع فایل: طرح کسب و کار
  • کافی نت:کافی نت رازی (مشاهده ی پروفایل)
  • تعداد بازدید:100
  • تعداد فروش:1
قیمت: 5,000 تومان