جعفر عباسی

توسعه وب
جعفر عباسی

من کار خود را به عنوان یک کارآموز آغاز کرده ام و خودم را اثبات می کنم و با راهنمایی خوب به همه نقاط عطف می رسم و به مدیر پروژه می رسم. در این سفر ، من تمام رویه هایی را می شناسم که من را به یک توسعه دهنده ، رهبر تیم و یک مدیر پروژه خوب تبدیل می کند.

جزئیات شخصی :
مهارت :
html, css, js, mysql
وب سایت:
www.kristajoseph.com
تاریخ تولد :

تیر 1377

موقعیت :
چین
شماره تلفن :
(+12) 1254-56-4896
تجربه :

توسعه وب سینور

3 سال تجربه

کاریکل @لندن

طراحی وب

2 سال تجربه

راست چین آمریکا

UI طراح

2 سال تجربه

گیتلب @آمریکا

پست ها و اخبار :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب