اردیبهشت 1400

کنفرانس دیجیتال 01 - 1400

کمپین خود را راه اندازی کنید و از تخصص ما در زمینه طراحی و مدیریت صفحه بوت استرپ v5 html تبدیل محور بهره مند شوید.

خرید بلیط

کنفرانس راه اندازی کسب و کار

کار با لنـدریــک را شروع کنید که می تواند همه چیزهایی را که برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند. کمپین خود را راه اندازی کنید و از تخصص ما در زمینه طراحی و مدیریت صفحه بوت استرپ v5 html تبدیل محور بهره مند شوید مدیریت صفحه بوت استرپ v5 HTML با محوریت تبدیل.

بلندگوهای ما

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

رونی جفرا
تنظیم کننده
میاکل
مدیریت رویداد
لوسی
اسپیکر

حامیان رویداد

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

برنامه های رویداد

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

 • 11
 • اردیبهشت

معرفی رویداد کنفرانس دیجیتال

آدرس: سالن 3 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 10:30 قبل ظهر تا 11:15 قبل ظهر

خرید بلیط
 • 11
 • اردیبهشت

کنفرانس رابط کاربر

آدرس: سالن 3 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط
 • 11
 • اردیبهشت

معرفی رویداد تجارت جهانی

آدرس: سالن 3 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط
 • 11
 • اردیبهشت

کنفرانس تجاری برای حرفه ای ها

آدرس: سالن 3 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط
 • 12
 • اردیبهشت

معرفی رویداد کنفرانس دیجیتال

آدرس: سالن 3 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 10:30 قبل ظهر تا 11:15 قبل ظهر

خرید بلیط
 • 12
 • اردیبهشت

کنفرانس رابط کاربر

آدرس: سالن 3 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط
 • 12
 • اردیبهشت

معرفی رویداد تجارت جهانی

آدرس: سالن 3 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط
 • 12
 • اردیبهشت

کنفرانس تجاری برای حرفه ای ها

آدرس: سالن 3 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط
 • 13
 • اردیبهشت

معرفی رویداد کنفرانس دیجیتال

آدرس: سالن 4 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 10:30 قبل ظهر تا 11:15 قبل ظهر

خرید بلیط
 • 13
 • اردیبهشت

کنفرانس رابط کاربر

آدرس: سالن 4 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط
 • 13
 • اردیبهشت

معرفی رویداد تجارت جهانی

آدرس: سالن 4 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط
 • 13
 • اردیبهشت

کنفرانس تجاری برای حرفه ای ها

آدرس: سالن 4 ، سینچانگ دونگ ، گوانجو, کره شمالی
تایم: 11:15 قبل ظهر تا 12:30 بعد ظهر

خرید بلیط

کنفرانس بین المللی دیجیتال 1400

کار با لنـدریــک را شروع کنید که می تواند همه چیزهایی را که برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

نرخ بلیط های ما

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

1 بلیط های روز
90 هزار تومان / روز

کار با لنـدریــک را شروع کنید که می تواند همه چیزهایی را که برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

خرید بلیط
بهترین
بلیط کامل
24 هزار تومان / پر شده

کار با لنـدریــک را شروع کنید که می تواند همه چیزهایی را که برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

خرید بلیط
بلیط های زوج
16 هزار تومان / روز

کار با لنـدریــک را شروع کنید که می تواند همه چیزهایی را که برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

خرید بلیط

نظرات رویدادها

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

" به نظر می رسد که تنها تکه هایی از متن اصلی در متن لورم اپیسوم که امروزه استفاده می شود باقی مانده است. به نظر می رسد که تنها تکه هایی از متن اصلی در متن لورم اپیسوم که امروزه استفاده می شود باقی مانده است. "

- توماس لوری سئو

" مزیت ریشه لاتین آن و بی معنی بودن نسبی لورم ایپسوم این است که متن توجه را به خود جلب نمی کند یا توجه بیننده را از طرح منحرف نمی کند.. "

- کارلوس P.A

" به نظر می رسد که تنها تکه هایی از متن اصلی در متن لورم اپیسوم که امروزه استفاده می شود باقی مانده است صرفاً برای پر کردن یک فضا. این گزینه ها برای متن های کلاسیک لورم اپیسوم اغلب سرگرم کننده هستند و داستان های کوتاه ، خنده دار یا مزخرفی را روایت می کنند. "

- باباکارما مترجم

" به نظر می رسد که تنها تکه هایی از متن اصلی در متن لورم اپیسوم که امروزه استفاده می شود باقی مانده است در سال 45 قبل از میلاد. گفته می شود ، یک محقق لاتین با جمع آوری تمام موارد کلمه غیرمعمول "لورم اپیسوم" که می توانست پیدا کند ، اصل متن را تأسیس کرد "

- چری استین مدیر

" به نظر می رسد که تنها تکه هایی از متن اصلی در متن لورم اپیسوم که امروزه استفاده می شود باقی مانده است. به نظر می رسد که تنها تکه هایی از متن اصلی در متن لورم اپیسوم که امروزه استفاده می شود باقی مانده است. "

- دین لوس توسعه دهنده

" به نظر می رسد که تنها تکه هایی از متن اصلی در متن لورم اپیسوم که امروزه استفاده می شود باقی مانده است. می توان حدس زد که در طول زمان حروف خاصی به موقعیتهای مختلف متن اضافه یا حذف شده اند. "

- جیل شبی طراح

رویداد ها و اخبار اخیر

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب