اعضای تیم

تیم #1

میاکل
کارگردان
موسی ماری
مدیریت
لوسی
توسعه دهنده
جعفر عباسی خان
کارگردان
صدرا خان
مدیریت
متین عباسی
توسعه دهنده

تیم #2

خان عباسی
استاد
جان لوری
استاد
روگر جکسون
استاد
سعید طوری
استاد
جاین بوش
استاد
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب